Civil Services

 

Avinash Dharmadhikari Sudhir Bobde Waman Parkhi
Sunil Dadhe Ravindra Jagtap Rajiv Ranade
Kirti Shirke Rahul Nangare Nilesh Kshirsagar
Mrunal Deshmukh Rutwik Phatak Piyush Ozarde
Adwait Savarkar