Jnana Probodhini Trust
President
Dr. Raghunath Mashelkar
Vice President
Shri. Anna Hazare
Dr. Vijay Kelkar
Members of Executive Committee for the year 2016 - 2017
Office Bearers
Chairman
Dr. P. L. Gawade
Vice Chairman
Shri. S. B. / Ravi Pandit
Director
Dr. Girish Bapat
Secretary
Prof. V. S. Deshpande
Joint Secretary
Prof. V. S. Gurjar
Elected Members
Shri. Manoj Deolekar
Dr. Anagha Lavalekar
Shri. M.C. Gujarathi
Prof. V. D. Ponkshe
Dr. Sudhatai Kothari
Shri. Mahesh Athavale
Dr. Vivek B. Kulkarni
Dr. Swarnalata Bhishikar
Shri. Ramkumar Rathi
Prof. Mahendra Sethiya
Nominated Members
Prof. V. N. Abhyankar
Prof. Suvarna Gokhale
Prof. Milind M. Naik
Shri. Ashutosh Barmukh
Ms. Medhavini Watave