Jnana Probodhini Trust
President
Dr. Raghunath A. Mashelkar
Vice President
Shri. Anna Hazare
Dr. Vijay L. Kelkar
Members of Executive Committee for the year 2016 - 2017
Office Bearers
Chairman
Dr. Pralhad L. Gawade
Vice Chairman
Shri. S. B. / Ravi Pandit
Director
Dr. Girish S. Bapat
Secretary
Prof. Subhash/V.S. Deshpande
Joint Secretary
Vishwanath D. Gurjar
Elected Members
Shri. Manoj V. Deolekar
Dr. Anagha L. Lavalekar
Shri. Mohan C. Gujarathi
Prof. Vivek D. Ponkshe
Dr. Sudhatai K. Kothari
Shri. Mahesh A. Athavale
Dr. Vivek B. Kulkarni
Dr. Swarnalata C. Bhishikar
Shri. Ramkumar Rathi
Prof. Mahendra K. Sethiya
Nominated Members
Prof. Vamanrao N. Abhyankar
Prof. Suvarna S. Gokhale
Prof. Milind M. Naik
Shri. Ashutosh R. Barmukh
Ms. Medhavini N. Watave