Jnana Probodhini Trust
President
Dr. Vasant Govarikar
Vice President
Shri. Anna Hazare
Chairman
Dr. P. L. Gawade
Vice Chairman
Dr. P. R. Dubhashi
Director
Dr. Girish Bapat
Secretary
Prof. V. S. Deshpande
Joint Secretary
Prof. V. S. Gurjar
Executive Committee - Elected Members
Prof. V. N. Abhyankar
Dr. Ushatai Khire
Shri. M. C. Gujarathi
Prof. V. D. Ponkshe
Dr. Sudhatai Kothari
Shri. Mahesh Athavale
Dr. Vivek B. Kulkarni
Dr. Swarnalata Bhishikar
Prof. Mahendra Sethiya
Executive Committee - Nominated
Mrs. Sangita A. Kulkarni
Shri. Vivek B. Giridhari
Shri. Prasad Chikshe
Dr. Anagha Lavalekar