Profiles
Name of Teacher : Prof. Milind Naik
Qualifications : M. Sc., M. Ed. Ph.D. D. S. M
Experience in years : 17
Subject/s covered : Chemistry
 
Name of Teacher : Prof. Bhagyashree Harshe
Qualifications : M.A., B.Ed. Ph.D
Experience in years : 25
Subject/s covered : Sanskrit
Name of Teacher : Prof. Neha Abhyankar
Qualifications : B.Sc., B.Ed.
Experience in years : 20
Subject/s covered : Chemistry
 
Name of Teacher : Prof. Mukulika Thatte
Qualifications : M.Sc., B.Ed., M. Phil
Experience in years : 17
Subject/s covered : Biology
Name of Teacher : Prof. Shantala Kulkarni
Qualifications : B.Sc., B.Ed.
Experience in years : 24
Subject/s covered : Biology
 
Name of Teacher : Prof. Ragini Naik
Qualifications : M.A., M.Ed.,PGDTE
Experience in years : 14
Subject/s covered : English
Name of Teacher : Prof. Ashwini Joshi
Qualifications : M. A., B.Ed.
Experience in years : 14
Subject/s covered : Marathi
 
Name of Teacher : Prof. Bhagyashree Rode
Qualifications : M.Sc., M. Phil., D.CA., B.Ed.
Experience in years : 6
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. Lakshmi Roshan
Qualifications : M.A., B. Ed.
Experience in years : 21
Subject/s covered : English
 
Name of Teacher : Prof. Satyashray Hasabnis
Qualifications : B.com., B. Ed.
Experience in years : 7
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. Vaishali Botekar
Qualifications : M. A., B. Ed
Experience in years : 5
Subject/s covered : English
 
Name of Teacher : Prof. Shweta Akolkar
Qualifications : M.A., B.F.A., G.D.ART, M.F.A., Painting
Experience in years : 4
Subject/s covered : Drawing
Name of Teacher : Prof. Pratichi Paranjape
Qualifications : M.A., B.Ed.
Experience in years : 3
Subject/s covered : English
 
Name of Teacher : Prof. Daya Dixit
Qualifications : M.com
Experience in years : 2.5
Subject/s covered : English
Name of Teacher : Prof. Sanskruti Bapat
Qualifications : M. A.
Experience in years : 7
Subject/s covered : History
 
Name of Teacher : Prof. Vijay Wagh
Qualifications : M.Sc.
Experience in years : 6
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. Pravin Paigude
Qualifications : B.A., B.P. Ed.
Experience in years : 19
Subject/s covered : Sports
 
Name of Teacher : Prof. Mangesh Karmarkar
Qualifications : M. A.
Experience in years : 4
Subject/s covered : Tabla
Name of Teacher : Prof. Pradnya Prabhudesai
Qualifications : M.C.A.
Experience in years : 2
Subject/s covered : Computer
 
Name of Teacher : Prof. Swati Sathe
Qualifications : B.E.
Experience in years : 8
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. SImantini Jahagirdar
Qualifications : B.com., M.A. (Music), D.C.A., Sangeet Visharad
Experience in years : 27
Subject/s covered : Music
Teaches Classes : 9th and 9th
 
Name of Teacher : Prof. Bhairavi Purandare
Qualifications : B.com
Experience in years : 6
Subject/s covered : Drama
Name of Teacher : Prof. Rakesh Bhujbal
Qualifications : G.D. Art, G.D. Sculpture
Experience in years : 4
Subject/s covered : Sculpture
 
Name of Teacher : Prof. Vidula Lahoti
Qualifications : B.Com.
Experience in years : 1
Subject/s covered : Dance
Name of Teacher : Prof. Shilpa Pawar
Qualifications : M.A., D.Ed. , B.Ed.
Experience in years : 8
Subject/s covered : English
 
Name of Teacher : Prof. Hemangi Deshmukh
Qualifications : M.A., B.Ed., M.Ed
Experience in years : 2
Subject/s covered : English, Geography
Name of Teacher : Prof. Prashant Divekar
Qualifications : M.Sc., B.Ed.
Experience in years : 17
Subject/s covered : Soc.Sc.(Political Sc.)
 
Name of Teacher : Prof. Sanatkumar Bhate
Qualifications : Master Mariner
Experience in years : 4
Subject/s covered : SPG :National Integration
Name of Teacher : Prof. Sujata Deshmukh
Qualifications : B.com., B. Journalism.
Experience in years : 4
Subject/s covered : SPG :Journalism
 
Name of Teacher : Prof. Suvarna Gokhale
Qualifications : M.A. D.B.M.
Experience in years : 4
Subject/s covered : SPG : Gramvikasam
Name of Teacher : Prof. Anjali Karve
Qualifications : M.A., B.Ed, Dip for Deaf
Experience in years : 25
Subject/s covered : Marathi
 
Name of Teacher : Prof. Deepali Gadgil
Qualifications : M.A., M.Lib
Experience in years : 18
Subject/s covered : English
Name of Teacher : Prof. Rupali Dharmadhikari
Qualifications : M.A., B.Ed
Experience in years : 3
Subject/s covered : Sanskrit
 
Name of Teacher : Prof. Tushar Borotikar
Qualifications : M.Sc., B.Ed.
Experience in years : 6.5
Subject/s covered : Biology
Name of Teacher : Prof. Anaya Nisal
Qualifications : M.A. (Psychology)
Experience in years : 4
Subject/s covered : Counsellor
 
Name of Teacher : Prof. Varsha Puranik
Qualifications : M.B.A., B.Ed.
Experience in years : 11
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. Ketaki Nazirkar
Qualifications : M.A., B.Ed., SET
Experience in years : 9
Subject/s covered : Geography
 
Name of Teacher : Prof. Amruta Joshi
Qualifications : M.A., B.Ed.
Experience in years : 3
Subject/s covered : Sanskrit
Name of Teacher : Prof. Aasawari Pol
Qualifications : M.Sc., B.Ed.
Experience in years : 3
Subject/s covered : Chemistry
 
Name of Teacher : Prof. Gauri Bodas
Qualifications : B.A.
Experience in years : 3
Subject/s covered : English
Name of Teacher : Prof. Nivedita Pavnaskar
Qualifications : B.Sc., B.Ed.
Experience in years : 2
Subject/s covered : Science
 
Name of Teacher : Prof. Amrut Samak
Qualifications : B.Com
Experience in years : 10
Subject/s covered : Creative Writting, Drama
Name of Teacher : Prof. Vaishnavi Sambhus
Qualifications : M.A.
Experience in years : 2
Subject/s covered : SPG : Psychology
 
Name of Teacher : Prof. Upendra Kahane
Qualifications : M.Sc., B.Ed
Experience in years : 5
Subject/s covered : Physics,Maths
Name of Teacher : Prof. Archana Sharangpani
Qualifications : B.Sc., B.Ed
Experience in years : 30
Subject/s covered : Maths
 
Name of Teacher : Prof. Asawari Chandrachud
Qualifications : B.Com, ADCSSAA
Experience in years : 3
Subject/s covered : Maths
Name of Teacher : Prof. Charushila Kadu
Qualifications : M.Sc., B.Ed.
Experience in years : 1
Subject/s covered : Maths
 
Name of Teacher : Prof. Manisha Kamtikar
Qualifications : M.A. M.PHIL, SET, B.ED
Experience in years : 1
Subject/s covered : Hindi, Marathi
Name of Teacher : Prof. Nandkeshav Barvekar
Qualifications : 10th
Experience in years : 1
Subject/s covered : Carpentary
 
Name of Teacher : Prof. Paresh Shinde
Qualifications : M.E.
Experience in years : 1
Subject/s covered : Engg.Design(Makers Space)
Name of Teacher : Prof. Pranav Pujari
Qualifications : M.E.
Experience in years : 1
Subject/s covered : Engg.Design (Makers Space)
 
Name of Teacher : Prof. Pranjal Akkalkotkar
Qualifications : B.E.
Experience in years : 1
Subject/s covered : Harmonium, Maths
Name of Teacher : Prof. Kaustubh Rajwade
Qualifications : B.E., Diploma in Foreign Language
Experience in years : 3
Subject/s covered : SPG - Environment
 
Name of Teacher : Prof. Makarand Supanekar
Qualifications : MBA
Experience in years : 3
Subject/s covered : SPG : National Integration
Name of Teacher : Prof. Abhay Limaye
 
Name of Teacher : Prof. Rekha Palshikar
Name of Teacher : Prof. Akash Chowkase
 
Name of Teacher : Prof. Manojkumar Devane
Name of Teacher : Prof. Abhijit Chavan
 
 
Staff
 
Vidya Rathod
 
Vaishali Potdar
Vaishali Purandare
 
Sonali Kulkarni
Sonali Dangmali
 
Shruti Akolkar
Seema Mahajan
 
Sachin Oval
Ramchandra Renuse
 
Pushplata Khot
Omkar Walhekar
 
Mangesh Jagtap
Gauri Chudhari
 
Aniket Patekar
Mangesh Gaikwad
 
Rohini Dhawale